ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας την περίοδο 1995-1999
 
 
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή
στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας την περίοδο 1995-1999COM (97) 0241
Ανακοίνωση από την Επιτροπή για την προώθηση του ρόλου των σωματείων και των ιδρυμάτων στην Ευρώπη

98/215/EC
Απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής των συνεταιρισμών, ταμείων αλληλασφάλισης, ενώσεων και ιδρυμάτων

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/12/1999 Share Εκτύπωση
| | |